Ιστορικό Αρχείο


ΈτοςΤίτλοςΦάκελοςΜέγεθος (kb)
0 Άγνωστο 10Α1198
0 Άγνωστο 2.3Β20783
0 Άγνωστο 3984
0 Άγνωστο 7359
0 άγνωστο 1938_AF5.314713
0 άγνωστο 1938_AF5.33310
0 άγνωστο 1938_AF5.3720
0 άγνωστο 1940_1967_AF_UNKONOWN1242
0 άγνωστο 1940_AF9.4285
0 άγνωστο 1.1B1703
0 Ανακοίνωση Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας 12Β510
0 Ανακοίνωση Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας 1934_AF104792
0 Ανακοίνωση Κοινότητας Γιδά 1935_AF13542
0 Ανακοίνωση Νομαρχίας Θεσσαλονίκης 1935_AF131187
0 Ανακοίνωση Σχολικής Εφορείας Λιανοβεργίου 555
0 Απόδειξη Επικολλήσεως 12Β371
0 Γεωργική Παραγωγή 10Α2426
0 Γνωστοποίηση Κοινότητας Γιδά 2.1C444
0 Γνωστοποίηση Ταμείου Ημαθίας 12Α608
0 Δελτίο Παραδόσεως 1.1B1170
0 Δήλωση Γεννήσεως 1937_AF2.1308
0 Διαταγή Προς Επιτροπή 1937_AF2.31596
0 Επιστολή προς Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 1943_AF14.1593
0 Κατάλογος Πλημηρισμένων Στρεμάτων 5.2Β7637
0 Κατάσταση Αλωνισμών Χωριού Σχοινά 5.3Β1046
0 Κατάσταση Πληρωμής 6.2A501
0 Κόλινδρος 1937_AF2789
0 Πίνακας 1940_AF9.2489
0 Πίνακας Διαγραφέντων Απο τους Εκλογικούς Καταλόγους λόγω Ανυποταξίας 12Α359
0 Πίνακας Προσωπικής Εργασίας Λιανοβεργίου 5686
0 Πίνακας Προσωπικής Εργασίας Παλαιοχωρίου 3672
0 Σ.Α.Α.Κ Γιδά: Πίνακας Διανομής 1936_AF113246
0 Στρέματα Νεοχωρίου 1939_AF6.21590
0 Τελική Διάταξη 1934_AF103696
0 Τηλεγράφημα 9.2B2020
0 Τηλεγράφημα 9.2B872
0 Τηλεγράφημα 1940_AF9.41739
0 Τηλεγράφημα 1940_AF9.41238
0 Τηλεγράφημα προς Κοινότητα Γιδά 1940_1941_AF16.3646
0 τηλεγραφική επιταγή εσωτερικού 1940_AF9.41849

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Select LocationAttractions